Vi løser både små og store oppdrag innen vei, miljø og industri.

Kontakt oss
vei
Sommer- og vintervedlikehold
Med en topp moderne utstyrspark, og profesjonelle medarbeidere utfører vi:
 • Setting og opptak av brøytestikker
 • Utfeiing og spyling av bruer, og autovern
 • Skraping
 • Grusing
 • Rengjøring, feiing, spyling, maskinelt eller manuelt
 • Snørydding, brøyting og fresing
 • Kantklipping ut til 10 meter
 • Greinkutting
 • Vegetasjonsrydding
 • Grøfterensk
miljø
Renhold og støvdempende
tiltak
Med utstyr for oppsamling sørger vi for at masse blir ivaretatt etter strenge miljøkrav inkludert avfallshåndtering på godkjente mottak

NB! ALLE våre maskiner kan kjøres på biodiesel (HVO) som gir opp til 88% reduksjon av utslipp av CO2.
 • Feiing og spyling av bruer, og autovern
 • Rengjøring, feiing, spyling, maskinelt eller manuelt
 • Støvdemping med vann (stor tankvogn) eller andre støvdempende midler
 • Trefelling
 • Flishogging
industri
renhold,
rydding mm.
Vi har utstyr til de fleste maskinelle operasjoner, men utfører også detaljerte jobber med manuelt utstyr.
 • Setting og opptak av brøytestikker
 • Rengjøring, feiing, spyling, maskinelt eller manuelt
 • Snørydding, brøyting og fresing
 • Vegetasjonsrydding
 • I samarbeid med våre samarbeidspartnere utfører vi generelt anleggsarbeid
 • Anleggsgartner
 • Trefelling
om oss
Selskapet startet opp i 2012 og driver med ulike typer sommer- og vintervedlikehold av veier, parkeringsplasser og ulike typer gods- og havne-terminaler.

Vi leverer både til private-, offentlige- og bedriftskunder. En omfattende og moderne utstyrspark sørger for effektiv og høy kvalitetsmessig utførelse.

Våre maskinoperatører er sertifisert og gjennomgår en betydelig intern opplæring på ulike typer utstyr for å ivareta helse, miljø og sikkerhet for så vel egne medarbeidere som våre kunder. Alle maskiner kan kjøres på HVO som gir et betydelig redusert utslipp av skadelige miljøgasser.

Vår utstyrspark omfatter blant annet feiemaskiner, høytrykk spyle-utstyr på 11 kubikks tankvogn, klippeutstyr for kantklipp, autovern-klipp, vegetasjonsrydding, brøyteutstyr, snøfresere og strøapparater, og et stort antall utstyr for manuell rengjøring og rydding.
kontakt
Adrian Øvland
Driftsleder
408 98 463 - ado@vmi.as
Kjetil Hansen
Administrasjon
905 85 913 - kjh@vmi.as
Niklas Berg
Regnskap
979 70 565 - nib@vmi.no